Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

Správa pre červené stužky

Aj v školskom roku 2019/2020 sa naša Základná Škola Martinská zapojila do kampane boja proti HIV/AIDS.
V priebehu októbra a novembra sa realizovali na 2. stupni v spolupráci so školskou psychologičkou a učiteľkami ETV a OBN prednášky na témy obchodovanie s ľuďmi, duševné zdravie a závislosti a HIV/AIDS.
K aktivite ´´Športom pre červené stužky´´ sme sa rozhodli pristúpiť netradične. Ako športovú disciplínu sme si zvolili tanec. V spolupráci s triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami sa do súťaže zapojila celá škola. Podujatie Športom pre červené stužky sa uskutočnilo 18.11. 2019.
V priestoroch telocvične sa v predvedení tanca vystriedali všetky triedy a nakoniec si zatancovali všetci spolu. Počas celého dňa nosili zamestnanci školy aj žiaci červené tričká a stužky. Pri tancovaní boli súťažné tímy označené červenou stužkou na nohe. Pri zahájení podujatia mala úvodnú reč školská psychologička, ktorá žiakov oboznámila s problematikou HIV/AIDS a symbolikou červenej stužky. Spolu so žiakmi sa zamysleli nad osudmi ľudí trpiacich týmto ochorením, ako aj nad nádejou, že raz bude existovať liek. Na záver popriala žiakom, aby si tancovanie užili a svoju pozitívnu energiu na diaľku poslali tým, ktorí to najviac potrebujú.
Sprievodným podujatím bola ´´Živá červená stužka´´, do ktorej sa zapojili žiaci druhého stupňa.
27.11. 2019 sa 10 žiakov zúčastnilo stretnutia, kde sa vyhodnocovali výsledky aktivít kampane, v ktorých sme boli zapojení. Stretnutie bolo spojené s odbornou prednáškou na tému HIV/AIDS.

Mgr. Júlia Švecová, Romana Kluchová