Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola

Inžinierska 24
040 01 Košice

Kampaň ,,Červené stužky“ na našej škole

V rámci tohto projektu sa naša škola ŠZŠ Inžinierska 24 v Košiciach zapojila týmito aktivitami:
Výtvarná súťaž
Keďže pre ochorenie koordinátora Červené stužky sme nestihli zrealizovať túto súťaž tak, aby sme včas zaslali výsledky na Vašu stránku, pripravili sme ju len interne a to formou rôznych spôsobov maľovania obrázku červenej stužky. Súťaž nebola vyhodnotená formou výberu najkrajšieho obrázka, ale všetky obrázky boli hodnotené ako vynikajúce, pretože to boli individuálne práce a každé dieťa do toho vložilo svoje ,,umenie“. Prikladáme niektoré z nich.


Športom pre červené stužky
V spolupráci s kolegami a kolegyňami sme zorganizovali športový turnaj plný zábavy a smiechu na 1. i 2. stupni našej školy. Deti prežili hodiny zábavy a s malými odmenami za statočnosť a snahu odchádzali šťastné a plné zážitkov.
Živá červená stužka
Vytvorením akejsi ,,živej reťaze“ držaním svojich obrázkov sme symbolicky vytvorili ,,živú červenú stužku“ a tak sa zapojili do tejto aktivity. Deti prežili živú aktivitu, ktorou si mali spomenúť na ľudí chorých na AIDS.


1.december – Deň boja proti AIDS
2.decembra – prvý pracovný deň po tomto dni sme si pripomenuli nosením červených stužiek na oblečení a tak symbolicky sebe aj žiakom pripomínali túto tému.

Obchodovanie s ľuďmi - beseda
9.decembra sa uskutočnila beseda s odborníkom na 2.stupni našej školy.

AIDS – rozhlasová relácia
10.decembra sme pripravili pre všetkých žiakov a zamestnancov školy školskú rozhlasovú reláciu na tému AIDS, HIV a ČERVENÉ STUŽKY.
Nástenka kampane
Po celý čas trvania kampane mali žiaci i učitelia možnosť prečítať si informácie o kampani na informačnej nástenke v priestoroch školy.Mgr. Jana Zajaková