Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola

Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

Aktivity kampane červené stužky na našej škole prebiehali v mesiacoch september, október, november a začiatok decembra 2019. V rámci 12. ročníka kampane Červené stužky sa na našej škole realizovali nasledujúce aktivity:
- V mesiaci september sme vytvorili nástenku, rozvešali plagáty kampane. Aby žiaci vedeli, že sa ich škola opätovne zapojila do kampane Červené stužky.
- V mesiaci október sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“ kedy žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarnom krúžku tvorili pohľadnice s tematikou HIV/AIDS. Tento rok sa našej žiačke Marike Oláhovej podarilo opäť v tejto súťaži umiestniť a získať diplom s čestným uznaním, z čoho máme veľkú radosť.
- V mesiaci november si žiaci 9. ročníka v rámci ETV prezreli DVD „Anjeli“, film je príbehom o smrti a nádeji. Žiaci aktívne rozoberali život detí s ochorením HIV/AIDS, pýtali sa na nebezpečenstvo tohto ochorenia, možnosti liečby.
- V rámci kampane Červené stužky, sme sa zapojili aj do aktivity pridávania príspevkov na web stránku, facebook stránku školy a v spravodajskom týždenníku POKROK.
- V dňoch 25.11.2019 – 29.11.2019 sa v jednotlivých triedach počas výtvarných, alebo etických výchov tvorili červené stužky.
- Dňa 02.12.2019 ich žiaci a zamestnanci školy nosili pripnuté, na znak solidarity v boji proti AIDS.

Ing. Iveta Bystrianska