Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základ. škola

Nám. baníkov 20
97251 Handlová

Správa o aktivitách ku Svetovému dňu boja proti AIDS

Dobrý deň, aj v tomto školskom roku, 2019/2020 naši vyučujúci pripomínali žiakom deň – Prvý december – Svetový deň boja proti AIDS.
Do aktivít zapájame žiakov 6. – 9. ročníka A variantu:
- na hodinách výtvarnej výchovy a pracovnom vyučovaní v jednotlivých ročníkoch; (výtvarné práce posielame so správou);
- v rámci etickej a náboženskej výchovy vyučujúci primeraným spôsobom vysvetľujú žiakom problematiku daného ochorenia;
- v novembri 2019 bola vyhotovená nástenka ktorá priniesla dôležité informácie o víruse HIV a ochorení AIDS spôsobenom týmto vírusom;
- 1.12. Svetový deň boja proti AIDS vyvrcholí v našej škole nasledovnými aktivitami v piatok 29.11.2019:
o
- pripínaním červených stužiek žiakom, vyučujúcim a ostatným pracovníkom na odev
- prezentáciou pre žiakov 6.- 9.ročníka o danej problematike
- ústnou formou zistíme úroveň vedomostí o danom ochorení (jeho príčinách, prejavoch a následkoch).

V Handlovej, 22. 11. 2019
Mgr. Darina Plavcová, učiteľka Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová

Písomná správa bola odoslaná poštou.

Mgr. Darina Plavcová