Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola internátna

Karola Supa 48
98403 Lučenec

Celoslovenská kampaň Červené stužky sa už stala neodmysliteľnou súčasťou nášho školského preventívneho programu „Štvorlístok“. V tomto ročníku sme podporili prevenciu HIV/AIDS aktívnou účasťou vo výtvarnej súťaži, pripravili sme prednášky na tému prevencia HIV/AIDS pre žiakov 8. a 9.ročníka, pozreli si DVD Anjeli i film o AIDS. Žiaci na hodinách etickej výchovy vlastnoručne zhotovovali červené stužky, ktoré potom 27.novembra 2019 rozdávali naši PEERáci (prevent.rovesnícka skupina) žiakom, učiteľom i rodičom pri vstupe do školy. V tento deň sme v spoločenskej miestnosti školy vytvorili aj „živú“ červenú stužku. Žiaci i učitelia sa veľmi aktívne zapojili do výzvy a priniesli si červený odev. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník kampane, do ktorého sa určite zapojíme.
S pozdravom
koordinátorka prevencie PaedDr.M.Kortišová

PaedDr.Martina Kortišová