Hodnotiaca správa 2019

Obchodná akadémia D. M. Janotu

Ulica 17. novembra 2701
02201 Čadca

Žiaci našej školy boli o kampani "Červené stužky" informovaní prostredníctvom hlavnej nástenky už od začiatku septembra. Výber žiakov 4.ročníka pripravil pre každú triedu stužky, ktoré rozdelili triedny učitelia všetkým žiakom na triednických hodinách a informovali žiakov o 13.ročníku kampane. Posledný novembrový týždeň sa teda všetci žiaci našej školy zapojili do kampane nosením červených stužiek.

Mgr. Goliašová Ľubomíra