Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Kudlovská 11
06601 Humenné

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do projektu
,, Červené stužky ''. Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy.

Prednáška a aktivity na tému: ,,Zdravý životný štýl"- pre žiakov 7.B, spolupráca s RÚVZ v Humennom. Táto aktivita bola zrealizovaná v máji 2019.Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

Prednáška pre žiakov 8.B téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".
Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 7.B ,spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 9.A:
Z. Stariatová, A. Spišáková, H. Zelinková.
Žiačka Z. Stariatová získala čestné uznanie v celoslovenskom kole za pohľadnicu pre Červené stužky.

Žiačky 6.B si pre žiakov 7,8,9. ročníka priravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 29.11.2019, nosili ich a takto vyjadrili podporu projektu.
Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.
Vyhodnotenie celého projektu, rozhlasové okienko a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.PaedDr. Silvia Vasková