Hodnotiaca správa 2019

SOŠ dopravná

Zelená 2
03608 Martin-Priekopa

Posledný novembrový týždeň sme sa v našej škole viac ako inokedy venovali téme AIDS a HIV. Na triednických hodinách sme sledovali filmy s uvedenou tematikou. Žiaci 3. ročníka absolvovali prednášku, ktorú si pre nás pripravila študentka 4. ročníka Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Záverečnou aktivitou bola živá červená stužka.

PaedDr. K. Trnovská