Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

J. Alexyho 1941/1
96001 Zvolen

Kampaň Červená stužka
Žiaci našej školy sa tento školský rok ôsmykrát zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s chorobou AIDS – prevenciou, príčinami, spôsobmi nákazy a liečby HIV/ AIDS, životom ľudí, ktorí sú nakazení vírusom alebo chorobou trpia, tiež možnosťami pomoci týmto ľuďom a vzájomného spolužitia. O začiatku kampane informujeme vytvorením centrálnej nástenky a umiestnením plagátov na viditeľné miesta. Potom sa žiaci ôsmeho ročníka od októbra oboznamujú na stretnutiach s aktivitami kampane a pracujú s námetmi podľa metodickej príručky. Taktiež besedovali s učiteľmi, príslušníkom PZ a psychologičkou. Pozreli si film Príbehy anjelov, diskutovali o filme a svoje vedomosti si overili v kvíze. Kampaň pokračovala vytvorením aktívnych žiackych skupín, ktoré 10 min. vstupmi do triednych kolektívov oboznamovali ostatných spolužiakov (žiakov 4. – 9. ročníka) s danou problematikou – ich poznatky tiež overili krátkymi testami, vyrábali a rozdávali červené stužky (300 ks) a pozvali ostatných žiakov vytvoriť živú červenú stužku ako prejav toho, že poznávame spôsoby prenosu a príčiny ochorenia, chceme podporiť všetky vhodné aktivity, ktoré pomáhajú zabrániť prenosu vírusu HIV a zároveň aj svojim spôsobom života brániť šíreniu tohto ochorenia. Tiež chceli vyjadriť ľudský prístup k ľuďom, ktorí trpia týmto ochorením. O vytvorení živej červenej stužky sme informovali na webovom sídle školy a v školskom rozhlase. Tiež pozvali k tejto aktivite aj mladších spolužiakov, ktorí sa chcú v budúcnosti oboznámiť s kampaňou, ale už teraz sa chcú učiť správať zodpovedne. Aktívne sa zapojilo a živú stužku 2.12.2019 vytvorilo - 261 žiakov + 5 pedagógov. Symbol Červenej stužky zostal otlačený nielen v čerstvo napadanom snehu, ale predovšetkým vo všetkých zúčastnených.
Ďakujem za inšpiráciu.
S pozdravom Janka Felixová, koordinátorka kampane na škole ZŠ, J. Alexyho 1, Zvolen 960 01

Ing. Mgr. Janka Felixová