Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola - Školský internát

Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
03401 Ružomberok

Žiaci školského internátu v Ružomberku sa aj tento školský rok zapojili do Kampane Červené stužky. Žiaci 1. ročníkov si pozreli vo výchovných skupinách spolu s p. vychovávateľkami dokumentárne filmy Anjeli, Príbehy anjelov a Do tváre. Žiaci mali možnosť zapojiť sa aj do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Najkrajšie práce boli zaslané do súťaže, ostatné sme si umiestnili na nástenku v internáte. Školský internát sa tiež zapojil do aktivity Živá červená stužka, ktorú sme zrealizovali 22.10. Všetci ubytovaní žiaci spolu s p. vychovávateľkami vytvorili živú červenú stužku, ktorú odfotografoval náš žiak Hugo Harag. Športom pre červené stužky je ďalšou činnosťou kampane. Aby sme si ju pripomenuli aj touto formou, 13.11. sme uskutočnili turnaj v stolnom tenise. Tretie miesto si vybojovala žiačka Andrea Sivčáková, druhé Tatiana Fazekasová a prvé miesto patrilo žiakovi Frederikovi Pisarčíkovi. Víťazi si so sebou odniesli diplom a vecné ceny. V týždni od 25.11. do 1.12. si žiaci vytvorili a nosili červené stužky, čím chceli vyjadriť svoju spolupatričnosť s ľuďmi chorými a umierajúcimi na AIDS.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do kampane zapojili.

Mgr. Katarína Gímešová