Hodnotiaca správa 2019

Špec. základná škola s materskou školou

Lipová 622
02401 Kysucké Nové Mesto

Do tohtoročnej Červenej stužky sa zapojila celá naša škola. Zapojilim sme sa do súťaže Pohľadnica pre červené stužky, Športom pre Červené stužky i Živá červená stužka, ktorú sme vytvorili pomocou červených balónov všetci žiaci školy, deti s MŠ a tiež zamestnanci školy na čele s vedením školy. Počas kampane sme realizovali rôzne aktivity ako boli besedy, videoprojekcie. Žiakom sme vysvetľovali význam kampane Červené stužky.
Igor Hlatký

PaedDr. Igor Hlatký