Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Letná 14
04923 Nižná Slaná

Do trinásteho ročníka kampane Červené stužky sa zapojila aj naša ZŠ s MŠ Nižná Slaná. Triední učitelia si spoločne zo žiakmi vyrobili červené stužky, ktoré nosili celý týždeň pripnuté na oblečení. Na triednických hodinách si premietali DVD filmy
a porozprávali sa o tejto zákernej chorobe. V piatok žiaci prišli do školy oblečení v červenej farbe a v telocvični sme vytvorili živú červenú stužku.

Mgr. Slavka Plačková