Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Bátorove Kosihy 892
94634 Bátorove Kosihy

V pondelok 2.12.2019 sa naša Základná škola v Bátorových Kosihách opäť zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Našim hlavným dôvodom zapájať sa do tejto kampane je každoročné zabezpečenie primeranej informovanosti žiakov, ktorá prispieva k prevencii. Do kampane Červené stužky sme sa zapojili nosením červených stužiek, zhotovili sme centrálnu nástenku vo vstupnej hale a zapálili sviečku za tých, ktorý zomreli na túto zákernú chorobu. V každej triede sa uskutočnili aktivity, počas ktorých sa veku primeranou formou rozoberala problematika nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS. Tento deň sme zakončili spoločným vyhodnotením a prezentovaním.
• prváci maľovali Mikuláša, ktorý rozdával červené stužky
• druháci tvorili originálne slogany, nechali sa uniesť, čím vznikli celkom zaujímavé pravdivo a presne popisované myšlienky
• tretiaci a štvrtáci na danú tému kreslili práce, ktoré potom v rámci triedy vyhodnotili
• piataci vymysleli Maskota, ktorý zaujal svojou originalitou
• šiestaci spracovali Afriku, ako región s najväčším výskytom infekcie HIV
• siedmaci a ôsmaci si premietli film Anjeli, počas ktorého sa stala hodina chvíľou na vážne zamyslenie
• deviataci diskutovali o tom, že HIV pozitívny človek nemusí mať žiadne zdravotné problémy, môže vyzerať, cítiť sa zdravo, že je to vlastne obdobie bezpríznakového nosičstva vírusu HIV, ale aj v tomto období môže infikovaný človek preniesť infekciu na ďalšie osoby

Mgr. Alena Bazsóová

Mgr. Alena Bazsóová