Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola

Partizánska 909
98055 Klenovec

Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane sa naša škola v tomto školskom roku zapojila nasledovnými aktivitami:

1. Výtvarná súťaž pre ŠZŠ „Pohľadnica pre Červené stužky“ – súťaž je určená pre jednotlivcov, žiakov ŠZŠ. V školskom kole boli vybrané tri najlepšie a najzaujímavejšie pohľadnice, ktoré sme zaslali do súťaže.
2. Tvorba a nosenie červených stužiek – červené stužky ako symbol solidarity v boji proti chorobe AIDS si žiaci pripli 25. 11. a nosili ich až do 01. 12. 2019.
3. Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS – bola spojená s prezentáciou „1. december Svetový deň boja proti AIDS“ pre mladších žiakov, žiaci druhého stupňa si pozreli prezentáciu „Názory mladých na AIDS“.
4. Súťaž „Športom pre Červené stužky“ – zapojili sme sa aj do súťaže „Športom pre Červené stužky“. Tento rok sme sa zapojili dvoma turnajmi. Prvý turnaj vo futbale prebiehal medzi našimi staršími žiakmi na našej škole a druhý turnaj bol zrealizovaný v ZŠ Vladimíra Mináča. Druhého turnaja, vo vybíjanej, sa zúčastnili mladší žiaci a zahrali si spolu so svojimi rovesníkmi zo základnej školy.
5. DVD Anjeli - film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI.
6. Spolupráca s médiami – článok o zapojení sa do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky je zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom časopise Šepkáčik.


Denisa Mináčová