Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s VJM

Hlavná 30
98044 Lenartovce

Dňa 29.10. 2019 sme uskutočnili na výzvu MŠVV a Š SR súťaž na tému: "Športom pre červené stužky". Vybrali sme jeden typ športu a to "štafetový beh". Do súťaže sa zapojili všetci žiaci našej školy.
29.10.2019 sme organizovali prednášku na tému "Duševné zdravie a závislosti" pre všetkých žiakov školy. V rámci tejto témy sme uskutočnili prednášku o nebezpečenstve chemikálií na ľudské telo. Po prednáške sa deti zapojili do diskusii, deti boli veľmi aktívni, mali o tému záujem. Deti si zaspievali pesničku o zdraví. Nakoniec sme z celodennej aktivity vytvorili spoločne nástenku, ktorú sme vyložili na spoločnú chodbu školy.
Naša škola si zapojila do výtvarnej súťaže "Pohľadnica pre Červené stužky", v dvoch kategóriach: I. stupeň ZŠ, a I. stupeň ŠZŠ.
Dňa 25. novembra 2019 na našej školy sme organizovali akciu "Živá červená stužka".
Na akciu sme pozvali materskú školu a personál našej školy. Žiaci, škôlkári, učiteľky a ostatní zamestnanci sa obliekli do červených šiat a vytvorili živú červenú stužku na školskom dvore, čo sme aj odfotili.

Mgr. Iveta Polgáriová