Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Mateja Lechkého

Jána Pavla II. 1
04023 Košice-Sídlisko KVP

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa tohto roku naša škola zúčastnila kampane "Červené stužky".
Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže "Pohľadnica pre Červené stužky", kde sme zaslali tri práce.
Týždeň pred 1.decembrom sme mali vo vestibule školy umiestnenú nástenku s užitočnými informáciami.
Dňa 28.11. sme na škole odvysielali rozhlasovú reláciu informujúcu o blížiacom sa Svetovom dni boja proti AIDS.
Dňa 29.11. žiaci a pedagógovia 2.stupňa vytvorili "živú červenú stužku". Doniesli sme si oblečenie v červenej farbe a v priestoroch našej veľkej telocvične sme sa sformovali do tvaru stužky. Podporili sme tak ľudí trpiacich ochorením HIV/AIDS. Zároveň máme na 16.12. - pondelok naplánované besedy a aktivity pre deviatakov s témami: Prevencia rizikového správania v partnerských vzťahoch a Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS).
Žiakom sa tieto aktivity páčili, veku primerane sa dozvedeli mnohé informácie o tomto ochorení a veríme, že budúci rok sa budeme môcť do kampane opäť zapojiť viacerými zaujímavými aktivitami.

Mgr. Veronika Jurková