Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Zarevúca 18
03401 Ružomberok

Správa o kampani Červené stužky v šk. roku 2019/2020 na ZŠ Zarevúca Ružomberok

V školskom roku 2019/2020 sa naša základná škola ZŠ Zarevúca, Ružomberok opäť zapojila už do 13. ročníka kampane Červené stužky. Na hodinách etickej a náboženskej výchovy a na triednických hodinách si žiaci druhého stupňa pozreli film Anjeli a Príbehy anjelov. Škola sa zapojila do viacerých aktivít, ktoré začali výtvarnou súťažou, kde žiačka 8. B triedy, vytvorila pekný námet. Koordinátorka prevencia po triedach rozdala plagáty kampane a informovala triednych učiteľov o jednotlivých aktivitách, ktoré prebiehali až do 3. decembra 2019.
V novembri sa učitelia a žiaci II. stupňa, konkrétne športové triedy zapojili do súťaže Športom za Červené stužky a zmerali si sily vo volejbalovom turnaji. V rámci vyučovania sa uskutočnili 2 turnaje. V prvom turnaji sa postavili proti sebe pani učiteľky proti športovej 8.D triede. Zápas skončil výsledkom 2:1 v prospech pani učiteliek. V druhom turnaji si zmerali sily učitelia s 9.E, kde opäť zvíťazili učitelia. Aj napriek prehre žiakov športových tried si všetci zápas užili a tešia sa na odvetu, ktorú si dúfam zahrajú o rok.
Dňa 28. novembra 2019 si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú tejto problematike HIV/AIDS a ďalšie informácie mohli čerpať aj z nástenky a plagátov kampane.
Počas posledného novembrového týždňa žiaci na triednických hodinách pripravili červené stužky, ktoré sú symbolom tejto kampane a 30. novembra si ich pripli na oblečenie. Na znak solidarity prišla väčšina žiakov a učiteľov v červenom a spoločne sme cez veľkú prestávku vytvorili v telocvični „Živú červenú stužku. Tejto aktivity sa zúčastnili takmer všetci zamestnanci školy nosením červenej stužky na odeve.
Pre nemoc MUDr. Benkovej z RUVZ v Lipt. Mikuláši sme museli plánovanú prednášku venovanú problematike AIDS pre žiakov 9. ročníkov preložiť na december.
Poslednou aktivitou v rámci tohoročnej kampane bola reportáž venovaná problematike AIDS, ktorú zhotovil žiak 8. A triedy M. Neštepný. O jednotlivých aktivitách sme informovali aj na webovej stránke našej školy a taktiež aj vás formou správ.

S pozdravom Mgr. Macáková Lenka
koordinátorka prevencie

Mgr. Lenka Macáková