Hodnotiaca správa 2019

Odborné učilište

Dúbravská cesta 1
84524 Bratislava

Naša škola sa už tradične zapojila aj tento rok do celoslovenskej kampane Červené stužky. Žiaci školy mali možnosť 10.12. zažiť preventívne stretnutie, ktorého obsahom bolo premietanie krátkeho seriálu: O víruse HIV a chorobe AIDS, po ňom nasledoval kvíz, kde za správne odpovede mohli žiaci získať sladké odmeny. Na záver sme si pozreli ešte krátky film „Moja misia - Anjeli“, ktorí priblížil príbeh zdravotnej sestry v Afrike,ktorá sa stará o hiv pozitívne deti. Žiaci si na záver mohli na svoje oblečenie pripnúť červenú stužku, ktorá je symbolom krvi a života. Okrem spomínaných aktivít mohli žiaci informácie nájsť aj na nástenke v škole a na školskom internáte.

Mgr. Jana Sekerešová