Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Ústredie 760
02301 Oščadnica

Hodnotiaca správa pre Červené stužky
Základná škola Oščadnica Ústredie 760
Červená stužka je symbol solidarity k ľudom nakazenými HIV, alebo postihnutým chorobou AIDS. Aktivitami, ktoré organizovala Základná škola Oščadnica Ústredie, chceme podporiť a vyjadriť podporu kampani ,,Červené stružky“. Dôležitým cieľom aktivít bolo vytvoriť u žiakov správny postoj k vlastnému zdraviu a zdraviu iných ľudí.
Tvorivé aktivity organizované v mesiacoch október – december 2019:
• v mesiaci október sa žiaci zoznamovali s problematikou zákernej choroby AIDS prostredníctvom DVD príbehov. Žiakov zaujal aj život detí v Afrike, ktoré sa s touto chorobou narodili a musia s ňou žiť. S učiteľmi náboženskej výchovy, občianskej výchovy a na triednických hodinách si žiaci pozreli DVD Príbehy anjelov, po ktorých nasledovala diskusia.
• obľúbenou aktivitou našich žiakov bola tvorba pohľadníc s témou „Červené stužky“, ktoré vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Tri pohľadnice sme zaslali do súťaže.
• 10.10.2019 sa uskutočnila beseda pre siedme ročníky pod názvom ʺČas premienʺ, ʺCesta k mužnostiʺ Besedu realizovali pracovníci vzdelávacej inštitúcie MP Education, ktorá so žiakmi 7. ročníka viedla besedu na tému dospievanie, ochrana pred pohlavnými chorobami, používanie hygienických pomôcok a pod.
• 13.11.2019 a 14.11.2019 sme v našej škole realizovali súťaž na podporu Červených stužiek. Podmienkou súťaže bolo mať vytvorené štvorčlenné družstvo a mať mobilný telefón na fotenie. Družstvá dostali 15 úloh. Čas na plnenie bolo 45 minút. Úlohou žiakov bolo odfotiť sa pri rôznych predmetoch, osobách, zvieratách ale aj v rôznych polohách.
• v týždni od 25. novembra do29. novembra 2019 žiaci deviateho ročníka rozdali Červenú stužku žiakom piateho až deviateho ročníka.. 29.12. 2019 sme realizovali živú Červenú stužku. Vytvorili ju žiaci počas veľkej prestávky. Živá Červená stužka bola realizovaná v telocvični. Žiaci sa postavili tak, aby vytvorili symbol Červenej stužky. Červenú stužku tvorilo 36 žiakov a dve pani učiteľky.
Koordinátorka: Mgr. Daniela Mačejková

Mgr. Daniela Mačejková