Hodnotiaca správa 2019

ZŠ V. Beniaka s MŠ

Školská 186/13
95633 Chynorany

Naša škola sa zapojila do výroby a nosenia červených stužiek počas týždňa od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019. Červené stužky vyrábali žiaci 5. - 8. ročníka na hodinách VYV a na krúžku Tvorivé ruky. Žiačky 8. ročníka ich následne rozdali žiakom 8., 9. ročníka a učiteľom našej ZŠ s informáciou o tom, čo symbolizuje. Nosením červenej stužky vyjadrili solidaritu ľuďom chorým na AIDS.

PaedDr. Andrea Chrenková