Hodnotiaca správa 2019

Obchodná akadémia

Kapušianska 2
071 01 Michalovce

Kampaň „Červené stužky“ pre nás každoročne znamená absolvovanie mnohých aktivít zameraných na prevenciu negatívnych javov a problémov, ktoré ohrozujú našu spoločnosť a hlavne mladých ľudí.
Kampaň „Červené stužky“ vnímame nielen ako prevenciu voči HIV AIDS, ale aj možnosť oboznámiť sa a získať čo najviac informácií aj obchodovaní s ľuďmi, o závislostiach, o zdravom životnom štýle a o význame športu pre zdravie.
Od septembra do decembra sme absolvovali zaujímavé prednášky a besedy na spomínané témy. Veľký ohlas u našich žiakov má výtvarná súťaž, do ktorej sme sa aj tento rok zapojili, zhotovenie a nosenie červených stužiek, a premietnutie filmu Anjeli.
Kampaň „Červené stužky“ sa stala súčasťou života na našej obchodnej akadémii v Michalovciach. Určite sa zapojíme aj v budúcnosti.
Mgr. Alena Hreščáková
Koordinátor prevencie

Mgr. Alena Hreščáková