Hodnotiaca správa 2019

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23, Žilina 010 01
010 01 Žilina

Hodnotiaca správa kampane Červené stužky 2019
Škola: Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
Žilina 010 01

1, Na škole sa premietali filmy :
- Anjeli
- HIV/AIDS
- In yuor face
- Príbehy anjelov
Najviac zaujali filmy: Anjeli a In your face.
(na hodinách Preventívneho lekárstva, Psychológie, Zdravie a klinika
chorôb, triednické hodiny..)
2, Na nástenke bol plagát kampane, na viditeľnom mieste.
3, Na nástenke bola pripnutá veľká Červená stužka
4, Prebiehala výtvarná súťaž " Pohľadnica" pre Červené stužky.
5, Pohľadnice, ktoré sa neposielali do súťaže sa požili na výstavku na
škole, ktorá bola prístupná aj pre verejnosť.
6, PhDr. Ostráková mala na hodine prednášku HIV/AIDS, zároveň prebiehala beseda.
7, V týždni od 25.11. 2019 - do 29.11.2019 nosili žiaci pripnutý symbol kampane –
Červenú stužku!
8, V pondelok 25.novembra 2019 bola na škole rozhlasová relácia, venovaná
tejto kampani.
9, Dňa 27.11.2019 sme sa zúčastnili stretnutia na Mestskom úrade v Žiline s témou
Svetový deň boja proti AIDS

V Žiline 5.12.2019 PhDr. Ostráková Mária

PhDr. Mária Ostráková