Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1
04801 RožňavaGymnázium P. J. Šafárika v Rožňave sa zapojilo do 13. ročníka kampane Červené stužky týmito aktivitami:

1. Zhotovenie symbolických červených stužiek a ich nosenie v týždni od 25. do
29. novembra 2019.

2. Zapojenie sa do súťaže Pohľadnica pre Červené stužky tromi prácami našich
žiakov.

3. Na chodbe školy bol vystavený informačný panel HIV/AIDS s logom kampane,
informačnými letákmi a výtvarnými prácami žiakov.

4. Žiaci maturitných ročníkov, ktorí navštevujú Seminár z biológie, si pozreli DVD
In Your Face - s varovným posolstvom pred šírením vírusu HIV vo svete.

5. V triedach 2.D a Sexta si žiaci pripravili prezentácie o víruse HIV a chorobe
AIDS a informovali spolužiakov o tomto probléme.

6. Pre žiakov 2.A a 2.D triedy bola zabezpečená odborná prednáška pracovníčky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave o výskyte HIV/AIDS nielen
vo svete, ale konkrétne aj v našom okrese. Lektorka poskytla informácie o
zásadách prevencie aj o možnostiach liečby AIDS.

7. Vyučujúci Telesnej a športovej výchovy zapojili do súťaže Športom pre Červené
stužky žiakov Septimy a Oktávy. Odohrali priateľský zápas vo volejbale, kde si
zahrali aj ich učitelia.

8. Živú Červenú stužku vytvorilo na školskom dvore 60 študentov spolu so svojimi
pedagógmi. Touto aktivitou sme sa zapojili aj so súťaže.

9. Zorganizované aktivity sa postupne zverejňovali na webovej stránke nášho
gymnázia.

10. Skupina žiakov podrobne mapovala všetky aktivity týkajúce sa kampane na škole
a pripravila Reportáž pre Červené stužky, ktorou sa zapojila do súťaže.

Sme presvedčení, že bojovať proti šíreniu AIDS sa dá aj informovanosťou a
zodpovedným životným štýlom.6. 12. 2019 PhDr. Alica Rihošeková

koordinátorka kampane

PhDr. Alica Rihošeková