Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola - ŠZŠ

Tehelná 23
08271 Lipany

Dobrý deň, srdečne Vás pozdravujeme z Lipian. Aj tento rok sme sa s radosťou zapojili do kampane. Symbolicky nosením červenej stužky, zapojením do VV súťaže, odoslali sme 3 súťažné pohľadnice našich žiakov. Taktiež sme dňa 19.11.2019 za pomoci viacerých pedagógov zorganizovali športovú súťaž pre žiakov a učiteľov - "Prehadzovaná", čo znamenalo, symboliku "prehodenia zlého" - ochorenia a privolanie zdravia - dobra pre všetky deti sveta, ktoré potrebujú pomoc. Spolu s loptou odchádzalo toto zlo...Tak veľmi by sme dopriali radosť, úsmev a zdravie tým, ktorí ho nemajú. Aj keď deti našej školy pochádzajú z nevýhodneného sociálneho prostredia, napriek tomu je potrebné si neustále uvedomovať, že sú deti, ktoré sú na tom ešte horšie. To sme si pripomenuli aj filmom "Anjeli". Ďakujeme za túto možnosť...Nepodarilo sa nám tento rok zúčastniť konferencie v Žiline,
ale pevne veríme, že sa budúci rok znova stretneme. Požehnané Vianoce všetkým Vám. Za kolektív Spojenej školy v Lipanoch - Mgr. Ridillová Beáta – KP

Mgr.Ridillová Beáta - KP