Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom

Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2019 realizovanej
na ZŠ - Bukovecká 17 v Košiciach

Kampaň „Červené stužky“
Termín realizácie aktivít: 29.11.- 05.12.2019
Počet zapojených žiakov: 62
Počet zapojených učiteľov: 5

Aktivity žiakov v kampani „Červené stužky“:
o nosenie červených stužiek, umiestnenie plagátu,
o premietanie filmov „Anjeli“, „Príbehy anjelov“,
o zriadenie tzv. školského infostánku, v ktorom boli predstavené vzdelávacie materiály kampane ČS, výtvarné práce žiakov „Pohľadnica pre červené stužky“ a plagáty kampane,
o riadené rozhovory so žiakmi 8.-9.roč. na tému „Prevencia HIV/AIDS“ (CD nahrávka ČS),
o Deň červených tričiek – zapojenie do kampane oblečením červenej farby (zúčastnených 62 žiakov 2.stupňa, čo predstavuje 58,5%),
o aktivity web stránky ČS – Otestuj sa! (priemerné skóre úspešnosti žiakov v teste 93,5%),
o fotodokumentácia na web stránke školy.


Košice: 04.12.2019 Spracovala: Ing. Mgr. M. Vitikáčová

Ing. Mgr. Mária Vitikáčová