Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Starohorská 8, Dulovce

Starohorská 8
94656 Dulovce

Červené stužky 2019 – vyhodnotenie ZŠ Dulovce

Do ďalšieho ročníka Červených stužiek sme sa z našej školy opäť zapojili viacerými aktivitami. Ako prvá bola výtvarná súťaž „POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY“. O najkrajšie výtvory sa pokúšali žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Do celoslovenského kola postúpili výtvarné práce žiačok 8. a 9. ročníka.
Ďalšími aktivitami boli prezentácie spojené s diskusiou zamerané na pohlavné choroby a drogovú závislosť. Žiaci sa oboznámili s faktami o najznámejších drogách, o ich vplyve na telesné a duševné zdravie. Svoje poznatky o drogách žiaci využili pri tvorbe informačných plagátov, ktoré potom pomocou internetu spracovali. Hotové plagáty boli vyvesené na chodbe školy spolu s plagátmi o kampani Červené stužky.
Snáď najobľúbenejšou akciou spojenou s Červenými stužkami bol športový turnaj.
Na podporu kampane boja proti AIDS sme sa rozhodli usporiadať turnaj vo florbale. Pred turnajom si žiaci vypočuli pár slov o tom, prečo sme usporiadali toto podujatie. Do turnaja sa zapojili žiaci druhého stupňa. Zmerali si svoje sily a zvíťazili samozrejme len tí najlepší. Všetci žiaci boli odmenení nielen vecnou cenou, ale aj dobrým pocitom, že urobili niečo prospešné pre svoje zdravie. Turnaj zorganizovala pani učiteľka Mgr. Marcela Jiríčková a pán učiteľ Ing. Tibor Németh.
Mgr. Marcela Jiríčková

Mgr. Marcela Jiríčková