Hodnotiaca správa 2019

Súkromná spojená škola EES

Solivarská 28
08005 Prešov

Hodnotiaca správa Súkromnej spojenej školy European English School,
Solivarská 28 080 05 Prešov.

V rámci tohto ročníka roku 2019 v rámci plánu činnosti prevencie drogových závislostí sme sa venovali:

31.5.2019 Svetovému dňu bez tabaku - snahou bolo oboznámiť žiakov o škodlivosti tabaku a tabakových výrobkov ako prevencia pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.

26.6.2019 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania - Hlavnou myšlienkou bol zvýšiť u žiakov povedomie v tejto problematike a propagovať prevenciu.

8.11.2019 Sme sa zúčastnili športovej súťaže ,,NIE DROGÁM,, kde žiaci súťažili v netradičných športových súťažiach. Taktiež mali prednášku od zástupcov policajného zboru v rámci drogovej prevencie a následkoch užívania a prechovávania drog a prostriedkov. Cieľom tohto podujatia je aby žiaci trávili čas zmysluplne a nelákali ich drogy a závislosti.

20.11.2019 Medzinárodný deň bez fajčenia - v tento deň mali žiaci prednášku a škodlivosti fajčenia na organizmus plus videoprezentáciu na dopad na ich zdravie.

29.11.2019 - Sme sa venovali propagácií červenej stužky na pomoc AIDS(svetový deň prevencie AIDS 1.12.). Žiaci a pedagogický zbor si obliekli červené oblečenie a vytvorili sme živú stužku. Dňa 2.12.2019 budú pri vstupe do školy žiaci dostávať červenú stužku.

Vypracoval: Mgr. Slavomír Benč

Mgr. Slavomír Benč