Hodnotiaca správa 2019

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326
024 01 Kysucké Nové Mesto

Dobrý deň,

V prílohe Vám posielame pár fotografii, z akcie Červené stužky. Bolo Nám veľkou cťou sa jej zúčastniť. Zároveň by som Vám chcela v mene celej Našej školy podakovať, za Vašu ochotu, vytrvalosť a kreativitu ktorou Nás všetkých každým rokom ohromíte.
Prajem Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie do ďalších rokov.
S pozdravom a úctou Nováková

Ing. Adriana Nováková