Hodnotiaca správa 2019

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Naša škola sa do 13. ročníka kampane, ktorá prebiehala od 2. septembra 2019 a vyvrcholila 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS, zapojila týmito aktivitami:
- účasť v celoslovenskej výtvarnej súťaži Pohľadnica pre Červené stužky (september - október 2019),
- premietanie DVD Príbehy anjelov (november 2019),
- tematická nástenka o AIDS (november 2019),
- kvíz o kampani Červené stužky (november 2019),
- Športom pre Červené stužky (november 2019),
- „Živá“ červená stužka (november 2019),
- tvorba a nosenie červených stužiek (25. november 2019 – 1. december 2019),
- rozhlasová relácia na podporu Svetového dňa boja proti AIDS (29. november 2019).

Kampaň pre nás nie je ľahostajná, pretože vďaka nej sa vytvára priestor, v rámci ktorého máme možnosť upozorniť žiakov na existenciu tejto závažnej choroby, zlepšiť ich vedomosti o nej, jej šírení a najmä prevencii, lebo AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Mgr. Silvia Lorenčíková