Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola

Ul. SNP 49
05342 Krompachy

V rámci trinásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených množstvo súťažných aktivít. My sme sa do projektu zapojili viacerými aktivitami. Našou prvou aktivitou, ktorú sme už splnili bolo zhotovenie pohľadníc s motívom AIDS. Spoločne so žiakmi sme sa na danú tému rozprávali. V priestoroch školy sme umiestnili na viditeľnom mieste plagáty kampane Červené stužky. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť Živú červenú stužku. Aby sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS - 1.12., v danom týždni sme nosili na tričkách pripnuté červené stužky. Formou besied a prezentácií boli žiaci informovaní o probléme AIDS, naučili sa, ako sa vírus HIV získa, ako sa prenáša, aj o prevencii. Žiaci sa radi zapájali do zhotovovania výtvarných prác, plagátov. Aktivity sú zverejnené na webovej stránke našej školy.

Mgr. Janka Koršňáková