Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Radovana Kaufmana

Nádražná 955
95801 Partizánske

Správa o priebehu kampane v ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske
Už sa stalo pravidlom, že žiaci ZŠ Radovana Kaufmana sa každoročne zapájajú do kampane "Živá červená stužka". Okrem nej sme uskutočnil i prednášky a besedy na tému HIV/AIDS, prednášky na tému Duševné zdravie a závislosti, prednášky na tému Obchodovanie s ľuďmi. Tvorili a nosili sme červené stužky v škole, ale aj žiaci našej školy informovali o tomto dni aj ľudí v meste - na námestí a v uliciach , pripli im stužky, a aj takýmto gestom sa snažíme zapojiť do boja proti AIDS. Premietli sme DVD ANJELI a DVD HIV/AIDS a poslali sme správu o akcii do mestských médií.

Mgr. Janka Artamonovová