Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou

ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 55, 919 01

Červené stužky 2019

Trinásty ročník kampane Červené stužky je ten, do ktorého sme sa rozhodli zapojiť i našu školu. Žiaci mali možnosť získať informácie o danej problematike prostredníctvom informačných letáčikov a vytvorenej prezentácie.
Svetový deň boja proti AIDS sme si pripomenuli vytvorením a následným symbolickým pripnutím červených stužiek.
Zaujímavým spôsobom podpory kampane bolo tiež vytvorenie „živej“ červenej stužky. Žiaci 7. a 8. ročníka oblečení v prevahe červenej farby vytvorili spoločne živú stužku.
Ďalšou aktivitou súvisiacou s 1. decembrom – dňom boja proti AIDS bolo pozeranie filmu Anjeli, ktorého cieľom bolo, aby žiaci pochopili podstatu a závažnosť tohto ochorenia.
Vzhľadom na záujem našich žiakov o dané aktivity sa s radosťou zapojíme do kampane aj v nasledujúcom školskom roku.

Zodpovedná osoba: Ing. Hana Machyniaková

Ing. Hana Machyniaková