Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Bystré

Hermanovská 347/7, 09434 Bystré
09434 Bystré

Základná škola Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34
Do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa opäť zapojila aj naša základná škola. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS a prostredníctvom preventívnych programov žiakov vzdelávať, viesť ich k zdravému životnému štýlu, a tým zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu.
Na triednických hodinách žiaci získavali informácie o pôvode a prenose vírusu HIV. Na výtvarnej výchove zhotovili pohľadnice „Červená stužka“ ako symbol nádeje, že bude objavená účinná vakcína a spôsob liečby, ktoré by zastavili šírenie vírusu a utrpenie HIV pozitívnych. Zhotovením a nosením červených stužiek vyjadrili naši žiaci solidaritu a pochopenie s ľuďmi nakazenými týmto vírusom. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu a prezreli prezentáciu pod názvom Reportáž pre Červené stužky.
Ing. Virbová Jelena

Ing. Virbová Jelena