Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola- Špeciálna základná škola

Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves


Naša škola sa už tradične zapojila tentokrát do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS - Červené stužky. Pre učiteľov a žiakov boli informácie týkajúce sa kampane dostupné na nástenkách, kde boli umiestnené plagáty kampane a informačné letáky.
Do kampane sme sa tentokrát zapojili aktivitou Športom pre Červené stužky, ktorú sme realizovali v priestoroch Centra voľného času.Učitelia a žiaci 20 novembra 2019 športovali nielen pre radosť ale i pre Červené stužky a tým vyjadrili solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Mgr. Katarína Šarišská