Hodnotiaca správa 2019

Stredná odborná škola agrotechnická

Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany

Dňa 19.11.2019 sa uskutočnila prednáška s MUDr. E. Čanigovou na tému HIV, AIDS.
Dňa 28.11.2019 vytvorili žiaci živú červenú stužku.
Dňa 29.11.2019 nosili študenti červené stužky a zúčastnili sa prednášok o zdravej výžive. Prednášajúci boli: Ing.J. Pastrnáková, Bc. A. Halámeková a N. Štefkovičová.
Meranie telesných hodnôt tuku a svalov vykonala študentom Ing. E. Stručková.
Študenti si zhotovili v triedach nástenky s tématikou boja proti HIV a AIDS.
Súčasne prebiehali aj prednášky po jednotlivých triedach s príslušníkom polície o obchodovaní s ľuďmi a prevencii.

Ing. Kvetoslava Vassová