Hodnotiaca správa 2019

Stredná odborná škola

Gottwaldova 70/43
99106 Želovce

Aj v školskom roku 2019/20 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane „Červené stužky“. V súvislosti s touto kampaňou prebehli na škole v mesiaci november a december tieto aktivity :
Vyrobili sme si symbolickú červenú stužku, napísali na ňu svoje meno a pripli sme si ju na odev. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.
26.11.2019 sa uskutočnila beseda s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou, na tému obchodovania s ľuďmi, ktorá priblížila základné kroky, ktoré je dobré podniknúť, aby sme sa obeťami obchodu s ľuďmi nikdy nestali, resp. vedeli riziká a ohrozenia vo svojom okolí rozpoznať.
29.11.2019 sa uskutočnila beseda s PhDr. Annou Balgovou na tému „Duševné zdravie mladých ľudí“. Pani doktorka viedla besedu a aktivity v duchu organizácie práce a aktívneho oddychu stredoškolákov, besedu ukončila ukážkami relaxačných techník pomocou pracovných listov.
03.12.2019 sa uskutočnila prednáška a beseda s MUDr. Petrom Šalkom na tému AIDS/HIV, o podstate ochorenia, o rizikách prenosu pohlavných chorôb, o možnostiach prevencie a ochrany.

Mgr. Andrea Belová