Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola - PŠ

Jašíkova 219
02354 Turzovka

Záverečná správa XIII. ročníka kampane Červené stužky.

Spojená škola sv. Jozefa Turzovka sa desiatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Naše aktivity počas kampane by som zhrnula do nasledujúcich bodov:
 Zhotovenie nástenky kampane a umiestnenie nástenky na viditeľnom mieste v škole.
 Kampaň bola spropagovaná prostredníctvom informačných bulletinov.
 Športom pre červené stužky – realizácia netradičných športových hier.
 Účasť v celoslovenskej výtvarnej súťaži pre ŠZŠ s názvom: „Červené stužky“.
 Zhotovenie a nosenie červených stužiek – symbolu boja proti AIDS.

Mgr. Boháčiková Helena