Hodnotiaca správa 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22
01001 Žilina

Hodnotiaca správa – Súkromná škola umeleckého priemyslu – Žilina, Hálkova 22

Aktivity ,,červené stužky“ sa začali v našej škole v prvých ročníkoch prednáškami a diskusiami na vyučovacích hodinách etiky a občianskej výchovy. Učitelia školy pripravili pre žiakov 1. a 2. ročníka (4 triedy) filmy „Moja Misia 1 – Anjeli“ a ,,Príbehy anjelov“. Pomáhali sme si a čerpali sme aj z Metodickej príručky kampane. Filmy vyvolali veľkú diskusiu. V spolupráci s Mestskou políciou v Žiline sme zrealizovali prednášky v 2.ročníkoch (2 triedy) Duševné zdravie, Prevencia drogových závislostí a prednášku Obchodovanie s ľuďmi. Žiakov problematika zaujímala. O filmoch a prednáškach viedli otvorenú diskusiu. Písali o zážitkoch aj na web stránke školy. Ďalšiu aktivitu realizovali tretie a štvrté ročníky. Mali za úlohu rozšifrovať symboliku červenej stužky a navrhnúť červenú stužku do novej podoby. Chceli sme, aby si 25.11.2019 všetci žiaci školy upevnili na svoj odev odznak s inovovanou červenou stužkou. Tretiaci a štvrtáci v priebeh dvoch mesiacov odovzdávali návrhy pre novú stužku. Pri tvorivom procese sa dozvedeli nové informácie o vírusom HIV a o nebezpečných chorobách spôsobených týmto vírusom. Dobrovoľná tvorivá práca pre červenú stužku bola úspešná. Výsledný návrh Ley Englartovej, žiačky 4.A sa páčil. Odznaky s jej návrhom dostali všetci žiaci školy a niekoľko kusov sme podarovali aj organizátorom kampane ,,červené stužky“ na stretnutí 27. novembra 2019 v Žiline. Návrh predstavuje bunku HIV/AIDS, v ktorej sú zapichnuté klince. Symbolizujú bolesť a pomalú deštrukciu. Celá bunka HIV je vkliesnená v červenej stužke - v izolačnom, sterilnom, ochrannom páse, aby zabránila ďalšiemu štiepeniu a šíreniu nákazy – symbolizuje nielen čistú bezvírusovú krv, ale aj silu ľudí, ktorí chcú spoločne svojimi schopnosťami zastaviť šírenie zákernej nákazy.
O našich aktivitách ,,červené stužky“ sme informovali na internetových stránkach našej školy. Plagát kampane a diplom ,,červené stužky“ z 27. novembra 2019 v Žiline sme umiestnili na centrálnu nástenku školy. Ku našej správe o priebehu kampane na našej škole prikladáme fotografie z našich aktivít.


PaedDr. Ľubica Malíková