Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium P.Pázmáňa VJM

Letomostie 3
94061 Nové Zámky - Érsekújvár


Naša škola, Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM V Nových Zámkoch, sa zapojila do kampane Červené stužky. Kampaň trvala od konca októbra do konca decembra. V októbri sme chceli zapojiť deti do tvorby pohľadníc na tému: Pohľadnica pre Červené stužky, ale bezúspešne. V novembri sme začali s organizovaním živej Červenej stužky. Počas novembra sme oboznámili žiakov pomocou filmov a prednášky s problematikou vírusu HIV a chorobou AIDS. Študentov táto problematika veľmi zaujala. Súčasťou kampane bola aj „ živá“ Červená stužka. Vytvorili ju študenti a zamestnanci našej školy. Aktivity študentom páčili, vyjadrili záujem o túto problematiku.

Klaudia Bašternák