Hodnotiaca správa 2019

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215
03852 Sučany

Správa o priebehu kampane Červené stužky na BGMH v Sučanoch 2019

Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa naše gymnázium zapojilo viacerými aktivitami.
Prvou z aktivít bol florbalový turnaj pre Červené stužky. O turnaj prejavilo záujem v neskorých poobedných hodinách až 36 žiakov, ktorých tímy prezentovali jednotlivé ročníky. Prvá časť turnaja prebehla 19.11.2019 od 16.00 do 18.00 hod, pričom sa odohralo sedem 10-minútových zápasov. Druhá časť turnaja pokračovala na druhý deň 20. 11. 2019 v rovnakom časovom intervale, keď sme sa okrem dokončenia série zápasov v základných skupinách dostali do semifinálového a finálového kola. Svoju dominantnosť prejavili žiaci druhého ročníka, ale víťazstvo nakoniec patrilo najstarším piatakom.
Ďalšia aktivita, do ktorej sa škola zapojila, súvisela so Živou Červenou stužkou, ktorú sme pre nepriaznivé počasie nakoniec uskutočnili v priestoroch telocvične 29. 11. 2019. Fotku sme uverejnili na webovom sídle školy a tiež sme ju pripravili do podkladov našej školskej ročenky.
Kampaň vyvrcholila rozdávaním a pripínaním červených stužiek v priestoroch školy počas celého vyučovacieho dňa 29. 11. 2019. Žiaci sa zároveň mohli zapojiť do vyplnenia kvízu venovanému otázkam o HIV a AIDS. Kvíz sme vyhodnotili a vyžrebovanému výhercovi so správnymi odpoveďami sme odovzdali predmety označené logom kampane, ktoré škola získala v minulom ročníku.
Fotografie s popisom všetkých aktivít sme umiestnili aj na webové sídlo školy, aby sme kampaň pripomenuli čo najväčšiemu počtu ľudí, a tiež pripravili do podkladov ďalšieho vydania našej školskej ročenky.
Celkový priebeh kampane hodnotíme veľmi kladne, preto sme povzbudení a odhodlaní spolu so žiakmi a zamestnancami školy pokračovať aj v jej ďalšom ročníku. Už teraz sa na to veľmi tešíme! Bola to pre všetkých zainteresovaných veľmi povzbudivá a milá skúsenosť!

Zodpovedná za celý priebeh kampane: Mgr. Daniela Mičáňová

Mgr. Daniela Mičáňová