Hodnotiaca správa 2019

SOŠ elektrotechnická

ul. Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
05951 Poprad

Správa o priebehu kampane Červené stužky v SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach

Na hodinách Etickej výchovy sme si pozreli filmy Anjeli, Príbehy anjelov a In your face. Uskutočnili sme školské kolo výtvarnej súťaže. Vytvorili sme stužky. Žiaci absolvovali besedu s policajtkou na tému Obchodovanie ľuďmi – 6.11.
Športom pre Červené stužky – usporiadali sme medzitriedny turnaj vo volejbale, ale až 2.12. 2019.

Mgr. Jana Gabajová