Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Vyšný Koniec 969
02313 Čierne

Naša škola sa zapojila do kampane nosením červenej stužky na oblečení. Na výrobe stužiek sa podieľali žiačky 7. ročníka. Taktiež sme si pozreli dokument Anjeli a mali diskusiu na danú problematiku.
Jeden deň sme prišli do školy oblečení symbolicky v červenej farbe a vytvorili sme spoločné fotografie predstavujúce "živú" stužku.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zapojili výtvarným spracovaním témy AIDS/HIV. Taktiež pracovali na projekte, kde spoznávali krajiny, ich kultúru, problémy ľudí ale tiež dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobia a venujú sa trpiacim ľuďom. Cieľom tejto aktivity je naučiť mladých ľudí ako zaujať aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby správny postoj k hodnotám života.
Na chodbe koordinátorka urobila dve informatívne nástenky a doplnila ich výstavou prác žiakov vo forme informatívnych kociek.

Mgr. Katarína Konečná

Mgr. Katarína Konečná