Hodnotiaca správa 2019

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

Vendelína Javorku 32
01001 Žilina

Aj v školskom roku 2019/2020 sa naša škola, ZŠ, V. Javorku 32, Žilina, zapojila do kampane Červené stužky a to prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít, ktoré prebiehali najmä na 2. stupni (výtvarná súťaž, plagát na škole, nástenka....)
Na našej škole boli realizované rôzne aktivity na podporu tejto kampane.
Vďaka kampani Červené stužky sa snažíme vychovávať z našich žiakov uvedomelých mladých ľudí, empatických, pozerajúcich aj na svoje okolie, nielen na seba. Vštepujeme im od pubertálneho veku morálne princípy správania, aby predchádzali ochoreniu AIDS, prípadne aby sa k ľuďom trpiacim týmto ochorením vedeli správne zachovať a správať, aby sa ich nebáli, ale boli ich oporou bez toho aby boli oni sami ohrození.

Mgr. Lucia Turčáková Michalková