Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium Ladislava Dúbravu

Smetanov háj 287/8
92901 Dunajská Streda


Do tejto Kampane sa naša škola zapája každý rok. V trinástom ročníku sme sa zapájali opäť besedami, prednáškami, premietaním troch filmov, nosením stužiek, ktoré roznášame aj do mesta, pretože z predošlých rokov vieme, že mnoho ľudí nepozná túto Kampaň.

Stužky sme rozdali v triedach veľkým i malým, v laboratóriu, v meste na ulici, v úradoch, starým aj mladým.

Tento školský rok sme sa opäť zapojili na hodine telesnej výchovy aj do športovej aktivity.

V neposlednom rade každý rok posielame do Žiliny víťazné školské plagáty, vytvorené našimi žiakmi na túto tému.

Dr. Bea Pácalová

Dr. Bea Pácalová