Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Štúrovo

Adyho 6,
94301 Štúrovo

Základná škola Štúrovo sa tradične zapojila do kampane Červené stužky. V piatok 29.novembra sa na chodbe školy každú hodinu striedali do červena oblečení žiaci a učitelia II. stupňa, pre ktorých boli pripravené rôzne zaujímavé činnosti spojené s užitočnými poznatkami. Ako prvá to bola beseda, ktorú pre nás pripravili študenti gymnázia.Žiakov oboznámili s históriou, formami prenosu, prevenciou vírusu HIV, premietli film Anjeli. Potom nasledoval test, ktorí mal preveriť znalosti žiakov o AIDS. Na chodbe školy sme pripravili nástenku s informáciami o tejto zákernej chorobe. Žiaci celý týždeň nosili pripnuté červené stužky.Najpôsobivejšou aktivitou bolo vytvorenie " živej stužky ". Tu sme sa mohli presvedčiť, akú silu má dav a spolupráca.

Mgr. Jana Baťalíková