Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Hlavná č. 16
086 Malcov

 Beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi a premietanie filmu 0800 800 818.
 Prednáška o HIV/AIDS spojená s besedou.
 Relácia v školskom rozhlase – o kampani Červené stužky a na tému HIV/AIDS.
 Internetová stránka školy, prostredníctvom ktorej žiaci získali nové informácie k danej problematike.
 Zhotovenie stužiek –deti školského klubu zhotovili stužky pre všetkých zamestnancov a žiakov školy.. Tohtoročná kampaň Červené stužky na našej škole mala veľký ohlas, zapojili sa do nej všetci žiaci a zamestnanci našej školy.
 Žiačky ôsmych ročníkov popripínali stužky všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktoré sa snažili nosiť pripnuté počas celého týždňa.

Mgr. Anna Slamková