Hodnotiaca správa 2019

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

Naše zariadenie, reedukačné centrum, sa už pravidelne zapája do kampane „Červené stužky“. Súčasťou centra je ZŠ aj SOŠ. Škola a výchova navzájom spolupracuje a spoločne organizujeme rôzne aktivity. V tomto školskom roku sme sa zamerali na:
• Umiestnenie plagátu na hlavnej chodbe v škole;
• Vytvorenie nástenky s tematikou HIV a AIDS;
• Tvorba a nosenie červených stužiek;
• Školské kolo výtvarnej súťaže „POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY“, víťazné práce odoslané do súťaže;
• Bedmintonový turnaj, správa odoslaná do súťaže „Športom pre Červené stužky“;
• Premietanie filmu „Anjeli“ spojená s prednáškou HIV a AIDS a bezpečné správanie, beseda;
• Testovanie žiačok o HIV a AIDS;
• Odoslanie „Správy pre červené stužky“ do súťaže.
Aktivity boli prínosom, dievčatá prejavili záujem a aktívne besedovali o problémoch, ktoré táto téma otvára.
Miroslava Zlatňanská
koordinátor sociálno - patologických javov

P.S.: Na základe informácie, ktorá je uvedená pri zozname aktivít:(Správa: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 a najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení – fotografie nie sú podmienkou) a skutočnosti, že sme reedukačné centrum a získať súhlas s uverejnením fotografií je problematické, nepripájame žiadne fotografie.

Mgr. Miroslava Zlatňanská