Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ

Školská 370/19
97213 Nitrianske Pravno

Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila už po desiatykrát. Od septembra až do 29. 11. 2019 priebežne prebiehali rôzne aktivity. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže troma súťažnými prácami. Danej téme boli venované aj triednické hodiny a relácia do školského rozhlasu. 27. 11. sa šesť žiačok zúčastnilo stretnutia v Žiline. 29. 11. 2019 rozdávali a pripínali členovia žiackeho parlamentu žiakom našej školy červené stužky ako symbol spolupatričnosti.

Mgr. Ivona Haneschová