Hodnotiaca správa 2019

Základná škola - Pohranice 444

95102 Pohranice
95102 Pohranice

V našej základnej škole vrámci kampane červené stužky prebiehali tieto aktivity:
1. Tvorba a nosenie červených stuziek od 25.11.-1.12.2019
2. Premietnutie filmu Anjeli
3. Výtvarná aktivita symbolu červených stuziek
Vzhľadom k tomu, že v našej škole mame len žiakov 1.stupna,prisposobili sme jednotlivé činnosti k ich veku.
S pozdravom Adriána Vargová

Mgr. Adriana Vargová