Hodnotiaca správa 2019

ZŠ s MŠ Samuela Štúra

Lubina 1
91612 Lubina

Účasť našej školy v tejto kampani?
Vybraní žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže, kde kreslili motto kampane –„pohľadnica pre červené stužky“.
Spoločne sme pripravili nástenku s témou kampane, umiestnili ju vo vestibule školy tak, aby každému bola zrejmá téma kampane.
29. decembra, i keď s predstihom sme si pripli na odev červenú stužku, ako podporu pre ľudí bojujúcich s týmto ochorením v ich ťažkom životnom osude s vedomím, ako neľahko im je prebíjať sa všednými dňami. Nasledovala rozhlasová relácia, prostredníctvom ktorej sme žiakom predstavili poslanie kampane. Zorganizovali sme besedu pre starších žiakov, konkrétne pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorej hlavnou témou bola história kampane a aké sú názory mladých ľudí na danú situáciu. Svoje získané poznatky si overili formou krátkeho kvízu.
29. novembra pripnutá červená stužka na odeve, to bolo naše vyjadrenie pochopenia...

Mgr. Erika Vrzalová